Saturday, July 30, 2011

Syarat Sah Puasa

Manakala syarat puasa itu diterima di dalam Islam (sah) ialah:

  • Orang Islam
  • Mumayyiz (tahu membezakan yang baik dan buruk)
  • Suci daripada haid dan nifas
  • Sempurna akal fikirannya pada hari itu
Dalam waktu yang dibolehkan berpuasa, iaitu bukan dalam tempoh haram puasa

By hAng keBun with
Related Posts with Thumbnails